Kanjers In de Keuken (KIK)

Kanjers in de keuken
Het is voor iedereen fijn om actief mee te kunnen doen met dagelijkse bezigheden.
Ook als je te maken hebt met een ernstige motorische en/of meervoudige beperking, zeker in de keuken. Je wil graag samen koken, maar hoe pak je dat aan?
Stichting in Actie en Rijndam Kinderrevalidatie hebben hier een programma voor gemaakt. Dit programma heet Kanjers In de Keuken.
Meedoen in de keuken
Bij het opzetten van KIK is gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan binnen de campagne ‘’Ik ga EMB’’: Elke Mogelijkheid Benutten voor jongeren met ernstige motorische of meervoudige beperkingen’’.
Er bestaan allerlei (technische) hulpmiddelen zoals schakelaars, waarmee jongeren met ernstige motorische of meervoudige beperkingen zelf invloed kunnen uitoefenen op bak- en kookactiviteiten. In een inspiratieboek wordt hierover uitleg gegeven en zijn recepten opgenomen ter inspiratie om deze jongeren een actieve rol te geven tijdens het bereiden van eten en drinken.

KIK biedt ook een workshop waarin er uitleg gegeven wordt over de verschillende hulpmiddelen en bedieningsmogelijkheden. Er wordt geleerd hoe je kinderen en jongeren van deze doelgroep specifiek op maat kunt betrekken bij activiteiten in de keuken en om het programma toe te passen in je eigen situatie.
KIK op de Kennismarkt van Ons Tweede Thuis op 19 maart a.s.
Ervaar zelf hoe het is om met hulpmiddelen te koken bij de voedingscoaches op de Kennismarkt van Ons Tweede Thuis. Bereid samen met de voedingscoaches recepten uit het inspiratieboek van KIK!

Wil je meer weten over KIK: www.kanjersindekeuken.nl